Nyheder

Referat Generalforsamling juli 2020, inkl. bilag

Referat Generalforsamling juli 2020, inkl. bilag

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamlingen august 2020

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling den 19. august 2020 kl. 19.00, inkl. dagsorden, projektforslag og fuldmagt.

Svar omkring el-indtægt

Årsrapport 2019 og budget 2020

Nyhedsbrev 4, 2020

Resultatet af afstemningen.

Midlertidigt lukning for fjernvarmen

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 09.00 - 12.00

Afstemning om nyt værk

Afstemning om nyt værk

Nyhedsbrev 3, 2020

Ekstra ordinær Generalforsamling er aflyst.