Referat og bilag for Generalforsamlingen 20.04.2022

29. april 2022
DOWNLOAD
Referat Generalforsamling 20.04.2022
DOWNLOAD
Bilag A, Formandens beretning 2021
DOWNLOAD
Bilag B - Budget 2022
DOWNLOAD
Bilag C - Prisliste 2022