Referat fra Generalforsamlingen 25. april 2017

25. april 2017

Referat fra Generalforsamlingen

Vedlagt følger referat med tilhørende bilag fra Generalforsamlingen afholdt i Flakkebjerg Forsamlingshus den 20. april 2017.

Referatet åbnes på en ny side som PDF dokument.

Dokumenterne findes ligeledes særskilt under menupunkt Værket/Generalforsamling.

DOWNLOAD
Referat 20. april 2017 - incl. bilag.pdf