Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 15. marts 2017

15. marts 2017

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Hashøj Kraftvarmeforsyning indkalder til ordinær Generalforsamling, som afholdes torsdag den 20. april 2017 kl. 19:00 i Flakkebjerg Forsamlingshus, Gimlingevej 14, Slagelse

Vedlagt følger dagsorden jævnfør selskabets vedtægter.

Årsrapporten for 2016 kan findes under menupunktet "Økonomi".

Kun Andelshavere med stemmeret kan stemme på Generalforsamlingen. 

DOWNLOAD
dagsorden-generalforsamlingen-20-april-2017.pdf (1)