Varsling af prisstigning pr. 1. februar 2020

1. november 2019

Varsling angående prisforhøjelse i år 2020.

Brev som er sendt ud sammen med a conto opkrævning nr. 9, kan nu også ses her på hjemmesiden.

 

DOWNLOAD
Varsling af prisstigning pr 1 februar 2020