Om os

FRA NATUREN TIL DIG. Ren energi til varme.

Hashøj Kraftvarmeforsyning er et andelsselskab, som blev stiftet i 1992.

Vi leverer fjernvarme til vores andelshavere. Vi er ejet af lokale borgere og virksomheder, som aftager vores fjernvarme.

Vi arbejder tæt sammen med Hashøj Biogas om at levere energi i form af varme og el til fjernvarme og elselskaber. Energien skabes af gylle og bioaffald, der omdannes til biogas. Resultatet er en sikker og ren forsyning af varme og el, leveret til forbrugerne til den lavest mulige pris, fuldstændig CO2-neutralt.

Hashøj Kraftvarmeforsyning og Hashøj Biogas har mange besøgende fra offentlige myndigheder, organisationer og undervisningsinstitutioner. En stor del af de besøgende kommer fra udlandet.

Der er efterspørgsel på viden om opbygning af større anlæg, der også kan producere el, og det er her vi kommer ind i billedet med viden, erfaring og knowhow.

Vi oplever stort set kun positiv opmærksomhed fra borgere, beslutningstagere og besøgende.

 

Se vores brochure som er udarbejdet i samarbejde med Hashøj Biogas: 

Dansk udgave:        http://www.e-pages.dk/nordad/2232/  

Engelsk udgave:     http://www.e-pages.dk/nordad/2233/  

//