Bestyrelsen

Formand Ole Worm

Telefon: 21 46 47 60

E-mail: ole.worm@mail.dk

 

Næstformand Lars Erik Madsen

Telefon: 29 66 76 98

E-mail: byg@cemas.dk

 

Thomas Nordskov

Telefon: 58 11 11 11 

E-mail: tnl@nordskovvvs.dk

 

Carl Erik Petersen 

Telefon: 28 88 55 14 

E-mail: carlerik.petersen@ulefos.com

 

Leif Larsen

Telefon: 61 69 85 06

E-mail: jlklarsen@larsen.tdcadsl.dk

 

Gregers Maglekær

Telefon: 25 54 24 65

E-mail: maglekjer@gmail.com

 

Anders Sørensen

Telefon: 22 72 00 35 

E-mail: anders-sorensen67@outlook.dk

 

Suppleanter:

Bent Erik Pedersen, Flakkebjerg

Jesper Larsen, Dalmose