Indkaldelse til Generalforsamlingen juli 2020

15. juni 2020

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 2. juli 2020 kl. 19.00
i Dalmosehallen, Stationsvej 53, Dalmose


Indkaldelse - dagsorden:


Punkt 1 Valg af dirigent.

Punkt 2 Beretning om det forløbne år.

Punkt 3 Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2019. *

Punkt 4 Fremlæggelse af budget for 2020 og priser for varmeåret 2020.

Punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Henning Larsen, Thomas Nordskov og Carsten Sørensen.
Alle modtager genvalg.

Punkt 6 Valg af indtil 2 suppleanter.
Maciej Pacholczyk modtager genvalg som anden suppleant.
Ny suppleant vælges.

Punkt 7 Valg af revisor.


Punkt 8 Behandling af indkomne forslag.


Punkt 9 Eventuelt.

DOWNLOAD
Indkaldelse og dagsorden til Generalforsamlingen juli 2020